Bao PP màu các loại

BAO PP MÀU CÁC LOẠI: XANH DƯƠNG, XANH LÁ, VÀNG CHANH...
 
Với đầy đủ các loại máy móc hiện đại, Trung Đông có thể cho ra các loại bao pp có màu sắc đẹp bằng máy flexo (trục ống đồng).