Trung Đông đạt chứng chỉ ISO 9001:2015

Công Ty Cổ Phần Trung Đông  đã xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Và với việc Trung Đông nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 đã góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp, tạo niềm tin cho các đối tác và khách hàng  về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất, dịch vụ, năng lực của cán bộ công nhân viên công ty.

Tin tức khác