Công ty CP Trung Đông được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn FSSC 22000

Ngày 21/03/2018 CN Công Ty Cổ Phần Trung Đông được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn FSSC 22000.

                           

FSSC 22000 cung cấp các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn và kiểm soát tất cả các liên kết của chuỗi thức ăn.

Nhu cầu ngày càng gia tăng về an toàn thực phẩm là kết quả tất yếu của thương mại quốc tế và toàn cầu hóa, đã dẫn đến sự phát triển hàng loạt các tiêu chuẩn. Số lượng tiêu chuẩn – bao gồm cả rủi ro và chi phí liên quan đến chúng – làm cho các nhà cung cấp gần như không thể đáp ứng được các yêu cầu khác nhau trên thị trường thực phẩm toàn cầu.

FSSC 22000 cung cấp các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn và kiểm soát tất cả các liên kết của chuỗi thức ăn. Các tổ chức thực hiện FSSC 22000, bao gồm các nguyên tắc của hệ thống HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Phân tích nguy cơ và điểm kiểm soát quan trọng) cho việc quản lý rủi ro an toàn thực phẩm, bây giờ có thể đáp ứng các yêu cầu chính của các tiêu chuẩn toàn cầu khác nhau bằng cách chỉ sử dụng một loại tài liệu.

FSSC 22000 LÀ GÌ?

FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đối với các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Tiêu chuẩn FSSC 22000 được xem là tiêu chuẩn được thừa nhận tương đương và có thể thay thế cho các tiêu chuẩn được công nhân trước đây bởi GFSI (The Global Food Safety Initiative- Sáng kiến An toàn thực phẩm Toàn cầu) như BRC, IFS, SQF, GLOBALG.A.P., BAP… Hiệp hội Chứng nhận an toàn thực phẩm đã kết hợp hai tiêu chuẩn ISO 22000 và PAS 220 + các yêu cầu bổ sung thành tiêu chuẩn FSSC 22000 (Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm) và hoàn toàn được công nhận bởi tổ chức GFSI.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000 cung cấp một khuôn khổ cho việc quản lý hiệu quả trách nhiệm về chất lượng & an toàn thưc phẩm của bạn. Nó thể hiện một công ty đã có một hệ thống mạnh mẽ và hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) đủ để đáp ứng các yêu cầu của nhà quản lý, các khách hàng kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

Lợi ích của việc áp dụng FSSC 22000

Việc thực hiện Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tuân thủ tiêu chuẩn FSSC 22000 mang đến các doanh nghiệp những lợi ích sau:

Mở rộng tiếp cận thị trường–Nhu cầu về các nhà cung cấp được chứng nhận trong ngành thực phẩm ngày càng gia tăng. Do FSSC 22000 được công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (Global Food Safety Initiative – GFSI) và các chuyên gia về an toàn thực phẩm trên toàn thế giới, giấy chứng nhận này sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế.

Giảm thiểu nguy cơ trách nhiệm pháp lý – Khi một sản phẩm thực phẩm không an toàn xâm nhập vào thị trường, toàn bộ chuỗi thức ăn bị ảnh hưởng bởi sự phơi nhiễm của người tiêu dùng. Bằng cách thực hiện FSSC 22000, doanh nghiệp của bạn có thể giúp đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và giảm nguy cơ phải chi trả bảo hiểm và các chi phí pháp lý.

Nâng cao hiệu quả quy định–Thay vì liên tục được đánh giá cho nhiều tiêu chuẩn đơn thuần khác – và quá tải với những quy định và nguồn lực đảm bảo chất lượng – FSSC 22000 cung cấp phương pháp tuân thủ duy nhất, hài hòa.

                                                                                                                         Nguồn thông tin: Internet

Tin tức khác